Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej®
V edycja

Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej
V edycja

Terminy i program V edycja

SEMINARIUM 1 (5 dni) 14-18.06.2023 Tracy Evans

Przygotowanie i podstawy cranio

 • Historia terapii czaszkowo-krzyżowej
 • Koncepcja czaszkowo-krzyżowa
 • Paradygmat biodynamiczny
 • Punkty podporu terapeuty
 • Rytuały kontaktu – tworzenie bezpiecznej przestrzeni
 • Obecność, uważność ciała i mindfulness
 • Neutralność terapeutyczna
 • Empatia i rezonans
 • Terapeutyczne punkty podporu i pole relacyjne
 • Dotyk czaszkowo-krzyżowy i pole relacyjne
 • Pięć głównych aspektów „Mechanizmu Pierwotnego Oddychania”
 • Oddech Życia i trzy pływy
 • Percepcja i palpacja 3 pływów: rytmiczny impuls czaszkowy, średni i długi pływ
 • Zmiany pól percepcji
 • Trauma cz 1 – zasoby i zdrowie
 • Organizacja praktyki terapeutycznej
SEMINARIUM 2 (4 dni) 31.08-3.09.2023 Joanna Czarny, Julia Popcowa

Płynne ciało i pływy

 • Umiejętności palpacyjne: słuchanie dłońmi, dotyk diagnostyczny, dotyk terapeutyczny
 • Embriologia cz 1: rozwój struny grzbietowej
 • Holistyczna zmiana i wrodzony plan leczenia
 • „Płynne ciało” – fluktuacja podłużna i poprzeczna
 • Interakcja z płynami – umiejętności poszerzania (augmentacji)
 • Potencja
 • Trauma cz 2
  – reakcje obronne
  – zasoby i stan przytłoczenia
  – wahadłowanie
 • Wspieranie poczucia bezpieczeństwa w czasie sesji
SEMINARIUM 3 (4 dni) 26-29.10.2023 Tracy Evans

Wzorce doświadczenia

 • Mechanizm Pierwotnego Oddychania
 • Stany równowagi
 • 3stopniowy proces Beckera
 • Punkty inercji – uwarunkowane wzorce doświadczenia w ciele
 • Zrozumienie i percepcja sił biodynamicznych i uwarunkowanych
 • Naturalne punkty podporu
 • Wzajemne Napięcia Oponowe – wzorce doświadczenia, dostęp do stanów równowagi
 • Trauma cz 3: dysocjacja i uważność ciała, orientacja na odczucia w ciele (feltsense), WOSI
  – WOSI
 • Organizacja praktyki terapeutycznej cz 2
SEMINARIUM 4 (4 dni) 4-7.01.2024 Joanna Czarny, Julia Popcowa

Mózgoczaszka

 • Rozwój embriologiczny mózgoczaszki
 • Kości czaszki i jedność struktury oraz funkcji: kość czołowa, kości skroniowe, kości ciemieniowe
 • Relacje międzykostne
 • Szwy czaszkowe
 • Ruchomość i ruchliwość kości i membran
 • Augmentacja
 • Punkty zaciszenia – CV4 i EV4
 • Trauma cz 4 (model SIBAM, rezyliencja, umiejętności werbalne)

 

SEMINARIUM 5 (5 dni) 6-10.03.2024 Tracy Evans

Wzorce porodowe

 • Proces porodu z perspektywy dziecka
 • Poród jako przejście formacyjne: imprinty fizyczne i psychologiczne
 • Formowanie czaszki i wzorce połączenia klinowo-potylicznego (PKP)
 • Znaczenie PKP i jego połączenie z całym ciałem
 • Stawy krzyżowo-biodrowe i połączenie lędźwiowo-krzyżowe
 • Embriologia kości klinowej i jej połączenia kostne i energetyczne
 • Trzy ciała – koncepcja Franklyna Sillsa
 • Organizowanie praktyki terapeutycznej cz 3
SEMINARIUM 6 (5 dni) 29.05-2.06.2024 Joanna Czarny, Julia Popcowa

Kręgosłup – rdzeń ciała

 • Embriologia i anatomia kręgosłupa, somity
 • Kręgosłup:
  – embriologia kręgosłupa: praca z triadami embriologicznymi
  – dynamika pionowa i stan równowagi
  – odcinki: szyjny, piersiowy i lędźwiowy
 • Triady embriologiczne potylicy, kręgu szczytowego i obrotowego
 • Opona twarda
 • Stawy i wrodzony plan leczenia
 • Linie środka: kwantowa, pierwotna i linia płynów
SEMINARIUM 7 (4 dni) 29.08-1.09.2024 Joanna Czarny, Julia Popcowa

Powięź i biotensegracja

 • Powięź powierzchniowa i powięź głęboka
 • Powięź jako ścieżka komunikacji i organ sensoryczny
 • Biotensegracja – wzorce całego ciała
 • Struktury poprzeczne: cztery przepony
 • Serce – embriologia, anatomia
 • Pole serca i zaiskrzenie serca
SEMINARIUM 8 (4 dni) 24-27.10.2024 Tracy Evans

 Ośrodkowy układ nerwowy

 • Embriologia i formowanie się ośrodkowego układu nerwowego, historia ektodermy
 • Ruchliwość OUN
 • Umysł i mózg
 • Zatoki żylne
 • Komory mózgowia:
  – płynne światło
  – dynamika 3 komory, zaiskrzenie w 3 komorze
  – przysadka i szyszynka
 • Organizacja pracy terapeutycznej cz 4
SEMINARIUM 9 (4 dni) 9-12.01.2025 Julia Popcowa

 Trzewia

 • Trzewia – wewnętrzna przestrzeń ciała
 • Płuca – embriologia, anatomia i odpowiedz na stres
 • Nerki – embriologia, anatomia i odpowiedz na stres
 • Embriologia i anatomia jelit, wątroby i żołądka
 • Relacje kości nosowych, łzowych i kości sitowej
 • Jelita – drugi mózg
 • Relacyjna linia środka
SEMINARIUM 10 (4 dni) 20-23.03.2025 Joanna Czarny

Twarz i koncepcja Poliwagalna

 • Tworzoczaszka i wzorce doświadczenia
 • Staw skroniowo-żuchwowy i jego połączenia
  – kość gnykowa
  – mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowy i skrzydłowy boczny
  – więzadła stawu skroniowo-żuchwowego – specyficzna dynamika i wzorce inercyjne
  – problemy stomatologiczne
 • Kość jarzmowa, szczęka, lemiesz ich relacje i połączenia kostne
 • Rezonans czaszkowo-miedniczy
 • Gałki oczne i widzenie/postrzeganie
 • Teoria Poliwagalna
 • Organizacja praktyki terapeutycznej cz 5
SEMINARIUM 11 (5 dni) 28.05-1.06.2024 Tracy Evans

Zapłodnienie, ciąża, poród i praca z dziećmi

 • Zapłodnienie i jego dynamika, zaiskrzenie przy zapłodnieniu
 • „Wewnętrzny embrion” i dostęp doskonałego zdrowia
 • Ciąża i poród
 • Zaiskrzenie pępkowe
 • Trauma porodowa mamy i dziecka
 • Zasady pracy z dziećmi i rodzinami
 • Więzi i przywiązanie
 • Narodziny terapeuty; wkraczanie w życie
 • Integracja i zakończenie szkolenia.