Trauma część 1

Pierwsza część MASTERCLASS o traumie. Czas trwania ok 3h.

Wykup dostęp do nagrania na 30 dni

350,00

Oba szkolenia dotyczące traumy stanowią całość – uporządkują waszą wiedzę o traumie od podstaw do zrozumienia bardziej skomplikowanych reakcji traumatycznych. Czyli od definicji, określenia warunków powstawania traumy i powodów, dlaczego taka reakcja w ogóle ma miejsce – do zaprezentowania prostych narzędzi jak sobie radzić z traumą własną i klienta. Odnoszą się też do naszych naturalnych umiejętności radzenia sobie z sytuacjami traumatycznymi i pokazują jak z nich korzystać.

Wiedza jest przekazywana w sposób zrozumiały nawet dla laika, poziom trudności będzie wzrastał w miarę nabywania wiedzy. Dlatego uczestnictwo w pierwszej części może być kluczowe dla zrozumienia części drugiej.

Treści dotyczące traumy są trudne do przyswojenia, często powodują aktywację u słuchaczy. Dlatego szkolenie jest prowadzone z dbałością o uczestników, w taki sposób, by prezentowany materiał nie przeciążył układu nerwowego.

Dla kogo: dla laików i dla terapeutów.

Co daje to szkolenie: Zebranie i uporządkowanie wiedzy o powstawaniu i istocie traumy zobrazowanych filmami i przykładami. Pozwoli to na sprawne poruszanie się w tematyce traumy i rozróżnianie co jest traumą a co nie jest. Możliwość poznania prostych narzędzi stosowanych terapeutycznie w metodach pracy z traumą (Cranio Biodynamiczna i Somatic Experiencing) i nauczenie się stosowania tych narzędzi dla siebie indywidualnie i w pracy z klientem.

Pogłębienie wiedzy i zrozumienie tego arcyciekawego zjawiska jakim jest trauma i jak sobie z nią radzić. Zarówno prewencyjnie – pracując nad sobą by uniknąć reakcji traumatycznej jak i przywrócić homeostazę funkcjonowania po niej.

Pierwsze 2 części to forma wykładu ilustrowanego przykładami i filmami oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Część 3 to wykład i ćwiczenia indywidualne i w parach.

 

Program merytoryczny:

 • medytacja z zasobami
 • definicje traumy różnych autorów
 • jak powstaje trauma – „strumień życia” (flow of life)
 • co się dzieje w układzie nerwowym/ciele człowieka kiedy ma miejsce trauma
 • Autonomiczny Układ Nerwowy – budowa
 • reakcje obronne
 • walka/ucieczka – film 
 • zamrożenie – film
 • reakcja współczulna i przywspółczulna
 • model SIBAM – model składający się z 5 elementów opisujących każdą chwilę naszego życia. Znajomość tego modelu i praktyczne stosowanie go na co dzień wspiera układ nerwowy, wspiera nie-traumatyzowanie się, wspiera szybszy powrót do wyregulowania trudnych, emocjonalnych reakcji, wspiera codzienny balans życiowy
 • ćwiczenie z modelem SIBAM indywidualne – jak się nauczyć to stosować dla siebie
 • ćwiczenie z modelem SIBAM w grupie – 5 różnych osób reprezentuje 5 elementów SIBAM – jak to ma wpływ na nas wszystkich
 • wydarzenie traumatyczne na linii czasu – jak mówić i słuchać o traumie
 • przykłady traum – co jest traumą a co nie jest
 • sieć połączeń traumatycznych z całego życia.