Trauma część 2

Druga część MASTERCLASS o traumie. Czas trwania ok 3h.

Wykup dostęp do nagrania na 30 dni

350,00

Oba szkolenia dotyczące traumy stanowią całość – porządkują waszą wiedzę o traumie od podstaw do zrozumienia bardziej skomplikowanych reakcji traumatycznych. Czyli od definicji, określenia warunków powstawania traumy i powodów, dlaczego taka reakcja w ogóle ma miejsce – do zaprezentowania prostych narzędzi jak sobie radzić z traumą własną i klienta. Odnoszą się też do naszych naturalnych umiejętności radzenia sobie z sytuacjami traumatycznymi i pokazują jak z nich korzystać.

Wiedza jest przekazywana w sposób zrozumiały nawet dla laika, poziom trudności będzie wzrastał w miarę nabywania wiedzy. Dlatego uczestnictwo w pierwszej części może być kluczowe dla zrozumienia treści w części 2.

Treści dotyczące traumy są trudne do przyswojenia, często powodują aktywację u słuchaczy. Dlatego szkolenie jest prowadzone z dbałością o uczestników, w taki sposób, by prezentowany materiał nie przeciążył układu nerwowego.

 

Dla kogo: dla laików i dla terapeutów.

Co daje to szkolenie: Zebranie i uporządkowanie wiedzy o powstawaniu i istocie traumy zobrazowanych filmami i przykładami. Pozwoli to na sprawne poruszanie się w tematyce traumy i rozróżnianie co jest traumą a co nie jest. Możliwość poznania prostych narzędzi stosowanych terapeutycznie w metodach pracy z traumą (Cranio Biodynamiczna i Somatic Experiencing) i nauczenie się stosowania tych narzędzi dla siebie indywidualnie i w pracy z klientem.

Pogłębienie wiedzy i zrozumienie tego arcyciekawego zjawiska jakim jest trauma i jak sobie z nią radzić. Zarówno prewencyjnie – pracując nad sobą by uniknąć reakcji traumatycznej jak i przywrócić homeostazę funkcjonowania po niej.

Pierwsze 2 części to forma wykładu ilustrowanego przykładami i filmami oraz ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Część 3 to wykład i ćwiczenia indywidualne i w parach.

 

Program merytoryczny:

 • Wydarzenie traumatyczne – 3 elementy. Co powoduje, że dana sytuacja jest odbierana przez nas jako traumatyczna? Jakie warunki muszą zaistnieć, żeby wystąpiły reakcje obronne? Co różni stres od traumy? 
 • co się dzieje z elementami SIBAM w traumie
 • historia badań nad traumą, od czego się to zaczęło?
 • rodzaje traum
 • reakcje w ciele – „mięsień traumy”.
 • dokańczanie reakcji po wyjściu z traumy – co się dzieje w ciele i co się musi zadziać, żeby można było wrócić do normalnego funkcjonowania
 • reakcja orientacyjna – czym jest, jaka jest jej rola i jak ją przywołać/przywrócić
 • model WOSI – model oparty na odczuwaniu własnego ciała, świetne narzędzie do regulowania swojego układu nerwowego i do pracy z klientami. Model stosowany w terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym.
 • ćwiczenie na sobie modelu WOSI
 • co robić żeby się nie traumatyzować w gabinecie pracując z klientami, jakie narzędzia/techniki zastosować
 • wahadłowanie – narzędzie do regulowania napięcia własnego układu nerwowego jak i regulacji klienta. Technika używana w terapii traumy zarówno w czaszkowo-krzyżowej jak i Somatic Experiencing
 • ćwiczenie wahadłowania na sobie
 • definicje rezyliencji i kontenerowania układu nerwowego.