MASTERCLASS online - Trauma 2 - Europejskie Centrum Terapii

MASTERCLASS online – Trauma 2

Wykup dostęp do nagrania na 30 dni

350,00

Oba szkolenia dotyczące traumy stanowią całość – porządkują waszą wiedzę o traumie od podstaw do zrozumienia bardziej skomplikowanych reakcji traumatycznych. Czyli od definicji, określenia warunków powstawania traumy i powodów, dlaczego taka reakcja w ogóle ma miejsce – do zaprezentowania prostych narzędzi jak sobie radzić z traumą własną i klienta. Odnoszą się też do naszych naturalnych umiejętności radzenia sobie z sytuacjami traumatycznymi i pokazują jak z nich korzystać.

Wiedza jest przekazywana w sposób zrozumiały nawet dla laika, poziom trudności będzie wzrastał w miarę nabywania wiedzy. Dlatego uczestnictwo w pierwszej części może być kluczowe dla zrozumienia treści w części 2.

Treści dotyczące traumy są trudne do przyswojenia, często powodują aktywację u słuchaczy. Dlatego szkolenie jest prowadzone z dbałością o uczestników, w taki sposób, by prezentowany materiał nie przeciążył układu nerwowego.

Program merytoryczny:

Definicja traumy.
Jak powstaje i co ją powoduje.
Jak rozpoznać co jest traumą a co nie jest.
Trauma a stres.
Budowa autonomicznego układu nerwowego, reakcje traumatyczne.
Traumy z życia płodowego, wczesnodziecięce, transgeneracyjne
Model SIBAM
Model WOSI
Wahadłowanie
Co to jest rezyliencja układu nerwowego.
Co to jest kontenerowanie.
Reakcja orientacyjna – co to jest i jak ją przywrócić.

0/5 (0 Reviews)