Polityka prywatności i RODO

Adres naszej strony internetowej to: https://www.europejskiecentrumterapii.pl.

Ochrona danych osobowych:

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).chcielibyśmy Państwa poinformować, że dane osobowe znajdujące się w naszej bazie są zabezpieczone i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o zapoznanie się z nasza polityką prywatności oraz w razie potrzeby do korzystania z formularzy – do pobrania z naszej strony internetowej. Formularze otrzymają Państwo także od naszego personelu.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Europejskie Centrum Terapii, 50-442 Wrocław, ul. Kościuszki 87/1B

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Jesteśmy do Państwa dyspozycji – korespondencję prosimy kierować: 50-207 Wrocław,

ul. Dubois 33-35a, Adres e-mail: szkola.ect@gmail.com

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej -przy zastosowaniu oprogramowania biurowego Microsoft Office. Część danych – przetwarzana jest w formie papierowej.

Gromadzone dane, Zasady Przetwarzania

Na potrzeby podpisanej umowy, potrzebujmy od Państwa: Imię, Nazwisko, Adres Zamieszkania, Numer telefonu, Adres e-mail.

Państwa Dane Osobowe przetwarzane są w celu:

  1. Realizacji podpisanej Umowy
  2. Wystawienia faktury
  3. Otrzymywania treści marketingowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług, wykonania zawartej przez Państwa z podmiotem umowy o świadczenie usług, a także wykonania ciążących na podmiocie obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie danych osobowych -zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolna. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy na świadczenie usług.

Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  1. Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych.
  2. Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez którąkolwiek ze stron.
  3. Zgodę na przetwarzanie danych zostanie cofnięta.

Uprawnienia osób, których dane przetwarzamy

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Formularze ułatwiające skorzystanie Państwu z przysługujących uprawień dostępne są do pobrania na naszej stronie -po wypełnieniu prosimy przesłać na nasz adres. Formularze otrzymacie Państwo także w Europejskim Centrum Terapii od naszego personelu.

Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Polityka Cookies

  1. Pliki cookies zwane także “ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Odwiedzającego naszą stronę, wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
  2. Strona internetowa www.europejskiecentrumterapii.pl wykorzystuje 1 rodzaj plików: sesyjne. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
  3. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Odwiedzający naszą stronę, powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.europejskiecentrumterapii.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę www.europejskiecentrumterapii.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.