Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://www.europejskiecentrumterapii.pl.

Jakie dane zbieramy i dlaczego:

Zbieramy poprzez formularz zgłoszeniowy i Cookies.

Ochrona danych osobowych:

Informujemy, że:

Wszelkie dane osobowe kandydata, zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym są chronione i traktowane jako dane poufne, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Udostępnione dane osobowe używane będą przez Europejskie Centrum Terapii – Placówkę Kształcenia Ustawicznego Dorosłych wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na kursy organizowane przez Centrum, a także w celu wysyłania subskrybentom bieżących informacji o naszych kursach i wydarzeniach.

Każdy kandydat na kurs i subskrybent newslettera ma w dowolnym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez Europejskie Centrum Terapii.

Kandydaci i subskrybenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Wszelkie modyfikacje danych należy zgłaszać na adres: szkola@joannaczarny.pl

Dostęp do bazy danych adresowych kandydatów i subskrybentów ma tylko uprawniony personel Europejskiego Centrum Terapii. Mając na uwadze poszanowanie Pana/Pani dóbr osobistych zobowiązujemy się do nieudostępniania firmom, organizacjom i osobom trzecim Pana/Pani danych adresowych pozostających w naszej dyspozycji (za wyjątkiem danych osobowych wymaganych do uzyskania certyfikatu ukończenia kursu). Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych zawiera nasza Polityka prywatności.