Terapia czaszkowo-krzyżowa / Szkoła, kursy, terapeuci

Jedyna w Polsce
Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej

Międzynarodowa Szkoła
akredytowana przez szkołę brytyjską CTET

Kształcimy ekspertów!

Edycja V rozpocznie się w czerwcu 2023 r.

Jeśli chcesz zostać SPECJALISTĄ – terapeutą czaszkowo-krzyżowym kliknij poniżej:

Jedyna w Polsce
Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej

 

Międzynarodowa Szkoła
akredytowana przez szkołę brytyjską CTET

Kształcimy ekspertów!

Edycja V rozpocznie się w czerwcu 2023 r.

Jeśli chcesz zostać SPECJALISTĄ – terapeutą czaszkowo-krzyżowym kliknij poniżej:

EUROPEJSKIE CENTRUM TERAPII

Jesteśmy certyfikowaną szkołą terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym.
Oferujemy także szkolenia zaawansowane z dziedziny leczenia traumy, embriologii, neuronauki.

SZKOŁA TERAPII CZASZKOWO-KRZYŻOWEJ

Szkoła terapii cranio w ujęciu biodynamicznym prowadzona według programu i metodologii brytyjskiej szkoły Craniosacral Therapy Educational Trust.

 SZKOLENIA ZAAWANSOWANE

Szkolenia i warsztaty prowadzone przez nauczycieli z Polski i zagranicy z zakresu anatomii, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii traumy i nie tylko. 

INTRO Wstęp do terapii Cranio

z Joanną Czarny

4.03.2023

V edycja szkoły – Rekrutacja w toku

Terapia czaszkowo-krzyżowa w ujęciu biodynamicznym

14.06.2023 – 1.06.2025

Anatomia Biodynamiczna

z Natalią Danielczyk  

2 zjazdy: 13-16.04       27-30.04.2023

Nieznana strona mózgu
Dean Burnett

26-28.05.2023

Układ hormonalny w terapii Cranio
Szkolenie zaawansowane

22-24.09.2023

MASTERCLASS online
Trauma część 1

Kup nagranie

MASTERCLASS online
Trauma część 2

Kup nagranie

MASTERCLASS online
Teoria Poliwagalna

Kup nagranie

Seminarium „Embryo in us”
Jaap Van Der Wal

Kup nagranie

IV edycja szkoły – w toku

Terapia czaszkowo-krzyżowa w ujęciu biodynamicznym

III edycja szkoły – w toku

Terapia czaszkowo-krzyżowa w ujęciu biodynamicznym

Szkolenie MOTHER & BABY –  terapia cranio po porodzie, dla niemowląt i dzieci starszych

jesień 2023

Zostań Terapeutą

To pierwsza w Polsce szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym o międzynarodowym standardzie. Uczestnicy po 2 latach nauki są w pełni przygotowani do pracy.

Doświadczona Kadra

Szkolenie prowadzą brytyjscy i polscy nauczyciele wraz z opieką polskich asystentów – doświadczonych terapeutów. Uczestnicy korzystają z ich pomocy przez cały okres szkolenia.

Michael Kern

Autorem programu szkoły jest Michael Kern, jeden z najbardziej znanych na świecie nauczycieli terapii Craniosacral Biodynamics. Będzie osobiście prowadził wybrane seminaria.

Skuteczność

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest refundowana przez NFZ dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – pod nazwą terapia kraniosakralna.

Wiedza

Szkolenie obejmuje 48 dni nauki i ponad 433 godzin dydaktycznych, z czego 50% to anatomia i fizjologia człowieka i 50% praktyka.

Dostępność

Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym jest otwarta dla wszystkich.

Joanna Czarny
Założycielka i dyrektorka ECT

Terapeutka czaszkowo-krzyżowa i pracy z traumą metodą Somatic Experiencing®

Mówią o naszej szkole

Prace dyplomowe studentów Szkoły Cranio na tematy związane z biodynamiczną terapią czaszkowo-krzyżową.

Biodynamiczna terapia czaszkowo-krzyżowa a terapia manualna klasycznej fizjoterapii

Anna Wawrzycka – Atach
Obecnie definiowane są dwa główne ujęcia koncepcji zdrowia i choroby: biomedyczny, oparty na mechanistycznej wizji świata, w której zdrowie rozumiane jest jako brak choroby a ludzki organizm przyrównywany jest do mechanizmu – oraz model holistyczny, opisujący zdrowie w kontekście równowagi biopsychospołecznej. Podejście do zdrowia i choroby ludzkiego organizmu w modelu biomedycznym opiera się na założeniu, że zarówno ciało jak i psychika są czymś w rodzaju mechanizmów złożonych z mniejszych części, odpowiedzialnych za odrębne funkcje. Leczenie polega na naprawczej interwencji wykształconego medycznie specjalisty, który ma za zadanie usunąć zakłócenie. To podejście wynika z przyjęcia przez współczesną medycynę redukcjonistyczno-mechanistycznych podstaw filozoficznych. Idea mechanistycznego obrazu świata wiązana jest ze sformułowanymi w siedemnastym wieku przez Newtona podstawowymi prawami fizyki oraz z kartezjańskim poglądem o odrębności ciała i duszy, których odzwierciedleniem stało się podejście redukcjonistyczne.

Terapia czaszkowo krzyżowa – jej wpływ na osobowość terapeuty i jego postrzeganie świata!

Michał Zarębski
A wszystko zaczęło się tak… Był piękny, sierpniowy, słoneczny dzień 2020 roku. Pojawiłem się w mieście, z którym łączy mnie wiele wspomnień z czasów gdy studiowałem na Akademii Wychowania Fizycznego. Wczesnym rankiem wyjeżdżałem z mojego rodzinnego miasta. Za około trzy godziny, bo tyle zajmuje mi mniej więcej droga, z obowiązkową przerwą na uwielbianą przeze mnie kawę, z mojego rodzinnego miasta do Wrocławia, gdzie zacząć miałem kurs Terapii Czaszkowo- Krzyżowej w ujęciu biodynamicznym. Już jadąc do Wrocławia wyczuwałem sporą ekscytację rozpoczynającym się kursem.