Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej®
VI edycja

Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej®
VI edycja

VI edycja

 

Kurs na terapeutę biodynamicznej  terapii czaszkowo-krzyżowej® (potocznie zwany Szkołą Cranio) jest prowadzony zgodnie z metodologią i programem Franklyna Sillsa – twórcy tego podejścia terapeutycznego. Całość kończy się po 2 latach egzaminami: praktycznym i teoretycznym.

Szkoła Cranio trwa dwa lata i składa się z 11 zjazdów (4- lub 5-cio dniowych) zapewniających 48 dni nauki (ponad 433 godzin dydaktycznych). Dzięki temu uczestnik uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności do efektywnego stosowania biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej® u klientów w różnym wieku i z różnymi problemami zdrowotnymi.

W czasie zajęć zapewniamy właściwe proporcje między teorią a praktyką, poświęcając dużo czasu na zajęcia praktyczne pod opieką nauczyciela i zespołu wspierających asystentów. Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności palpacyjnych, percepcyjnych i terapeutycznych, które uczestnik kursu może integrować w procesie dwóch lat krok po kroku.

Rozwój umiejętności opiera się na własnych poszukiwaniach i nabieraniu doświadczenia praktycznego przez uczestnika, który jest kompleksowo wspierany przez opiekę zespołu polskich asystentów i nauczycieli.

Szkoła Cranio opiera się na zrozumieniu embriologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz na ogromnej ilości praktyki biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej. Uczymy jak rozpoznać różne pływy, inercje i wzorce doświadczenia w organiźmie klienta i jak stworzyć bezpieczną, pełną zaufania przestrzeń terapeutyczną. Spora część zajęć jest też poświęcona teorii i praktyce pracy z traumą.

Egzaminy odbywają się pod koniec szkolenia: część pisemną uczestnicy przygotowują w domu, a praktyczną czyli sesje terapeutyczne, wykonują w trakcie seminariów na nauczycielu lub asystencie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na minimum 80% szkolenia. Pozostałe 20% trzeba nadrobić między seminariami z jednym z asystentów.

Po ukończeniu Szkoły Cranio uczestnicy są profesjonalnie przygotowani do prowadzenia terapii z osobami dorosłymi, dziećmi i kobietami w ciąży.

Każdy, kto chciałby zostać terapeutą, może się zapisać na szkolenie. Nie trzeba mieć specjalnego przygotowania merytorycznego ani praktycznego. Uczymy całkowicie od podstaw.

Ważna informacja – kurs nie jest terapią własną, dlatego osoby które mają problemy psychologiczne, zaburzenia osobowości, przeżyły niedawno traumatyczne doświadczenie i wciąż je integrują – nie mogą wziąć w nim udziału.

Jak znaleźć dofinansowanie – Kliknij tutaj