Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej®
VI edycja

Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej®
VI edycja

Terminy i program VI edycja

SEMINARIUM 1 (5 dni) 20-24.11.2024 Tracy Evans

Przygotowanie i podstawy cranio

 • Historia biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej® i jak ta metoda rozwija się na świecie
 • Koncepcja czaszkowo-krzyżowa
 • Paradygmat biodynamiczny
 • Rytuały kontaktu – punkty podporu terapeuty, neutralność, obecność terapeutyczna, tworzenie i trzymanie przestrzeni pola relacyjnego, granice
 • Bezwarunkowa akceptacja i mindfulness
 • Empatia i rezonans
 • Terapeutyczne punkty podporu i pole relacyjne
 • Dotyk czaszkowo-krzyżowy i pole relacyjne
 • Pięć głównych aspektów „Mechanizmu Pierwotnego Oddychania”
 • Oddech Życia i trzy pływy
 • Percepcja i palpacja 3 pływów: rytmiczny impuls czaszkowy, średni i długi pływ
 • Dynamiczna Cisza
 • Intro do traumy (cz 1) – zasoby i zdrowie
 • Organizacja praktyki terapeutycznej
SEMINARIUM 2 (4 dni) 16-19.01.2025 Julia Popcowa i Joanna Czarny

Płynne ciało i pływy

 • Umiejętności palpacyjne: słuchanie dłońmi, dotyk diagnostyczny, dotyk terapeutyczny
 • Embriologia cz 1: rozwój struny grzbietowej
 • Holistyczna zmiana i wrodzony plan leczenia
 • „Płynne ciało” i średni pływ
 • Umiejętności poszerzania (augmentacji) – fluktuacja podłużna i poprzeczna
 • Potencja
 • Trauma cz 2
  – reakcje obronne
  – zasoby i stan przytłoczenia
  – wahadłowanie
 • Chwyty dr Sutherlanda, dr Beckera i krzyżowy
SEMINARIUM 3 (4 dni) 27-30.03.2025 Tracy Evans

Wzorce doświadczenia

 • Mechanizm Pierwotnego Oddychania
 • Stany równowagi
 • 3-stopniowy proces Beckera
 • Punkty inercji – uwarunkowane wzorce doświadczenia w ciele
 • Zrozumienie i percepcja sił biodynamicznych i uwarunkowanych
 • Naturalne punkty podporu
 • Wzajemne Napięcia Oponowe – wzorce doświadczenia, dostęp do stanów równowagi
 • Opona twarda
 • Trauma cz 3: dysocjacja i uważność ciała, orientacja na odczucia w ciele (feltsense), WOSI
  – WOSI
 • Organizacja praktyki terapeutycznej cz 2
SEMINARIUM 4 (4 dni) 19-22.06.2025 Julia Popcowa i Marta Antoszczyk

Mózgoczaszka

 • Rozwój embriologiczny mózgoczaszki
 • Kości czaszki i jedność struktury oraz funkcji: kość czołowa, kości skroniowe, kości ciemieniowe
 • Relacje międzykostne
 • Szwy czaszkowe
 • Ruchomość i ruchliwość kości i membran
 • Augmentacja
 • Punkty zaciszenia – CV4 i EV4
 • Trauma cz 4 (model SIBAM, rezyliencja, umiejętności werbalne)

 

SEMINARIUM 5 (5 dni) 27-31.08.2025 Joanna Czarny i Marta Antoszczyk

Wzorce porodowe

 • Proces porodu z perspektywy dziecka
 • Poród jako przejście formacyjne: imprinty fizyczne i psychologiczne
 • Formowanie czaszki i wzorce połączenia klinowo-potylicznego (PKP)
 • Znaczenie PKP i jego połączenie z całym ciałem
 • Stawy krzyżowo-biodrowe i połączenie lędźwiowo-krzyżowe
 • Embriologia kości klinowej i jej połączenia anatomiczne i energetyczne
 • Organizowanie praktyki terapeutycznej cz 3
SEMINARIUM 6 (5 dni) 5-9.11.2025 Tracy Evans

Kręgosłup – rdzeń ciała

 • Koncepcja Franklyn Sillsa 'Trzech ciał”
 • Embriologia i anatomia kręgosłupa
 • Części kręgosłupa: odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy 
 • Podstawa czaszki, połączenie potylica-atlas-axis
 • Triady embriologiczne
 • Stawy i wrodzony plan leczenia
 • Linie środka: kwantowa, pierwotna i linia płynów
SEMINARIUM 7 (4 dni) 8-11.01.2026 Julia Popcowa

Powięź i biotensegracja

 • Living Matrix
 • Powięź powierzchniowa i powięź głęboka
 • Powięź jako ścieżka komunikacji i organ sensoryczny
 • Biotensegracja – wzorce całego ciała
 • Struktury poprzeczne: cztery przepony
 • Serce – embriologia, anatomia
 • Pole serca i zaiskrzenie serca
SEMINARIUM 8 (4 dni) 19-22.03.2026 Tracy Evans i Marta Antoszczyk

 Ośrodkowy układ nerwowy

 • Embriologia i formowanie się ośrodkowego układu nerwowego, historia ektodermy
 • Ruchliwość OUN
 • Umysł i mózg
 • Zatoki żylne
 • Komory mózgowia i struktury dookoła
 • Zaiskrzenie w 3 komorze
 • Organizacja pracy terapeutycznej cz 4
SEMINARIUM 9 (4 dni) 27-31.05.2026 Joanna Czarny i Julia Popcowa

 Trzewia

 • Trzewia – wewnętrzna przestrzeń ciała
 • Płuca – embriologia, anatomia i odpowiedz na stres
 • Nerki – embriologia, anatomia i odpowiedz na stres
 • Embriologia i anatomia jelit, wątroby i żołądka
 • Jelita – drugi mózg
 • Relacyjna linia środka
SEMINARIUM 10 (4 dni) 6-9.08.2026 Joanna Czarny

Twarz i koncepcja Poliwagalna

 • Tworzoczaszka i wzorce doświadczenia
 • Staw skroniowo-żuchwowy i jego połączenia
 • Kość jarzmowa, szczęka, lemiesz ich relacje i połączenia anatomiczne
 • Relacje kości nosowych, łzowych i kości sitowej
 • Rezonans czaszkowo-miedniczy
 • Gałki oczne i widzenie/postrzeganie
 • Teoria Poliwagalna
SEMINARIUM 11 (5 dni) 7-11.10.2026 Tracy Evans

Zapłodnienie, ciąża, poród i praca z dziećmi

 • Zapłodnienie i jego dynamika, zaiskrzenie przy zapłodnieniu
 • „Wewnętrzny embrion” i dostęp do doskonałego zdrowia
 • Ciąża i poród
 • Zaiskrzenie pępkowe
 • Trauma porodowa mamy i dziecka
 • Wprowadzenie do pracy z dziećmi i rodzinami
 • Więzi i przywiązanie
 • Narodziny terapeuty; wkraczanie w życie
 • Integracja i zakończenie szkolenia.