Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej - IV edycja

Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej
IV edycja

IV edycja

IV edycja międzynarodowej Szkoły terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej ruszyła 30 czerwca 2022.

Uwaga! Szkolenie jest zgłoszone do Bazy Usług Rozwojowych jako „dofinansowane” pod numerem 1240266. Więcej informacji na temat możliwości dofinansowań udzielają regionalne biura BUR. Szkoła nie pośredniczy w tym procesie.

Możliwości dofinansowania można też sprawdzić na www.inwestujwrozwoj.pl

Natalia Danielczyk opowiada o Anatomii Biodynamicznej

 

Szkoła Cranio jest prowadzona według metodologii i programu brytyjskiej szkoły Michaela Kerna Craniosacral Therapy Educational Trust www.cranio.co.uk i kończy się 2 egzaminami: praktycznym i teoretycznym. Absolwenci uzyskują 2 dyplomy – polski ECT oraz rozpoznawalny międzynarodowo certyfikat CTET.

Całość trwa dwa lata i składa się z 13 zjazdów (4- lub 5-cio dniowych) zapewniających 60 dni nauki (ponad 556 godzin dydaktycznych). Dzięki temu uczestnik uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności do efektywnego stosowania terapii czaszkowo-krzyżowej jako wykonywanego zawodu.

W czasie szkoły zapewniamy właściwe proporcje między teorią a praktyką, poświęcając dużo czasu na zajęcia praktyczne pod opieką nauczyciela i zespołu asystentów. Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności palpacyjnych, percepcyjnych i terapeutycznych, które uczestnik kursu może integrować w procesie dwóch lat krok po kroku.

Rozwój umiejętności opiera się na własnych poszukiwaniach i nabieraniu doświadczenia praktycznego przez uczestnika, który jest kompleksowo wspierany przez superwizje i informacje zwrotne od nauczycieli i polskich asystentów.

Szkoła Cranio opiera się na zrozumieniu anatomii i fizjologii ciała, badaniu ruchów tkanek i płynów, które pojawiają się już podczas rozwoju embrionalnego. Zapewnia to wspaniały wgląd w to, jak organizm ludzki jest zbudowany, jak funkcjonuje i jak może utrzymywać zdrowie przez całe życie.

Egzaminy odbywają się pod koniec szkolenia: część pisemną uczestnicy przygotowują w domu, a praktyczną czyli sesje terapeutyczne, wykonują w trakcie seminariów na nauczycielu lub asystencie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na minimum 80% szkolenia. Pozostałe 20% trzeba nadrobić między seminariami z jednym z asystentów.

Po ukończeniu Szkoły Cranio uczestnicy są profesjonalnie przygotowani do prowadzenia terapii z osobami dorosłymi, dziećmi i kobietami w ciąży.

 

Schemat szkolenia:

  • 2 zjazdy z Anatomii Biodynamicznej
  • 6 zjazdów terapii cranio
  • 5 zjazdów terapii cranio + moduł biznesowy (więcej w zakładce PROGRAM)