O szkole terapii czaszkowo-krzyżowej

Kurs na terapeutę czaszkowo-krzyżowego w ujęciu biodynamicznym (potocznie zwany Szkołą Cranio) jest prowadzona według autorskiego programu opartego na założeniach biodynamiki Franklyna Sillsa – współczesnego ojca biodynamicznej TCK.

Całość trwa dwa lata i składa się z 11 zjazdów (4- lub 5-cio dniowych) zapewniających 48 dni nauki (ponad 433 godzin dydaktycznych). Dzięki temu uczestnik uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy jako terapeuta TCK.

11 zjazdów

48 dni nauki

ponad 433 godziny

Opieka nauczycieli i polskich asystentów

W czasie szkoły zapewniamy właściwe proporcje między teorią a praktyką, poświęcając dużo czasu na zajęcia praktyczne pod opieką nauczycieli i zespołu asystentów. Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności palpacyjnych, percepcyjnych i terapeutycznych, które uczestnik kursu może integrować w procesie dwóch lat krok po kroku. Nauczyciele i asystenci monitorują pracę uczestników, sprawdzają zadania domowe i oferują wsparcie i pomoc przez cały proces nauki.

 

Praktyka praktyka praktyka

Rozwój umiejętności opiera się na własnych poszukiwaniach i nabieraniu doświadczenia praktycznego przez uczestnika, również poza zjazdami. Wszyscy studenci są zobowiązani do wykonania co najmniej 150 bezpłatnych sesji praktycznych.

Statut szkoły, plik PDF

Po ukończeniu szkoły uczestnicy są profesjonalnie przygotowani do prowadzenia terapii z osobami dorosłymi, dziećmi i kobietami w ciąży.

Umiejętności terapeutyczne

Szkoła Cranio opiera się na zrozumieniu anatomii i fizjologii ciała, rozwoju embrionalnego człowieka i pracy układu nerwowego. W trakcie całego szkolenia ćwiczone są też umiejętności i narzędzia do pracy z traumą. Absolwenci są przygotowani do pracy z osobami na różnych etapach życia (od noworodków po osoby starsze) i przeróżnymi dolegliwościami i problemami.

Certyfikacja

Szkolenie kończą dwa egzaminy: praktyczny i teoretyczny. Uczestnicy dostają zaświadczenie ukończenia 2 letniego kursu – dokument zgodny z wymogami Prawa Oświatowego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Specjalistyczna wiedza i umiejętności poszukiwane przez klientów.

W Polsce terapia cranio jest refundowana przez NFZ dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szkoła oferuje mentoring po-szkoleniowy i wsparcie dla absolwentów.

Egzaminy

Egzaminy odbywają się pod koniec szkolenia: część pisemną uczestnicy przygotowują w domu, a praktyczną, czyli sesje terapeutyczne, wykonują w trakcie seminariów na nauczycielu lub asystencie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na minimum 80% szkolenia. Pozostałe 20% trzeba nadrobić między seminariami z jednym z asystentów.

 

Wymagania do certyfikacji

Certyfikaty ukończenia szkolenia uzyskują osoby, które oddały w zadawalającym standardzie odrobione zadania domowe, napisały pracę dyplomową i zdały egzamin praktyczny i teoretyczny.

Ścieżka asystencko-nauczycielska

Budujemy polską kadrę nauczycieli terapii czaszkowo-krzyżowej i zachęcamy do podążania ścieżką nauczycielską. Po ukończeniu szkolenia można zostać asystentem i realizować się najpierw w roli opiekuna studentów, a także prowadzić małe prezentacje wiedzy i praktyki. Osoby, które dobrze się odnajdują jako nauczyciele będą w przyszłości mogły prowadzić zajęcia. Ścieżka nauczycielska jest wspierana przez dyrektorkę szkoły i nauczycieli brytyjskich przez superwizje i praktyczny feedback.

Seminarium Szkoły Czaszkowo – Krzyżowej z Tracey Evans, fot. S. Bukowicka

Seminarium Szkoły Czaszkowo – Krzyżowej z Michaelem Kernem, fot. S. Bukowicka

Miejsce szkolenia

ul. Dobois 33-35a

50-207 Wrocław

Centrum Krzywy Komin

3 piętro

 

blank