O szkole terapii czaszkowo-krzyżowej -

O szkole terapii czaszkowo-krzyżowej

Szkoła Cranio jest prowadzona według metodologii i programu brytyjskiej szkoły Craniosacral Therapy Educational Trust www.cranio.co.uk. Szkoła ta została założona przez Michaela Kerna i Franklyna Sillsa i opiera się na ponad 30 letnim doświadczeniu.

Całość trwa dwa lata i składa się z 13 zjazdów (4- lub 5-cio dniowych) zapewniających 60 dni nauki (ponad 556 godzin dydaktycznych). Dzięki temu uczestnik uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności do efektywnego stosowania terapii czaszkowo-krzyżowej jako wykonywanego zawodu.

13 zjazdów

60 dni nauki

ponad 556 godzin

Opieka 5 nauczycieli i 5 polskich asystentów

W czasie szkoły zapewniamy właściwe proporcje między teorią a praktyką, poświęcając dużo czasu na zajęcia praktyczne pod opieką nauczyciela i zespołu asystentów. Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności palpacyjnych, percepcyjnych i terapeutycznych, które uczestnik kursu może integrować w procesie dwóch lat krok po kroku. Nauczyciele i asystenci monitorują pracę uczestników, sprawdzają zadania domowe i oferują wsparcie i pomoc przez cały proces nauki.

 

Praktyka praktyka praktyka

Rozwój umiejętności opiera się na własnych poszukiwaniach i nabieraniu doświadczenia praktycznego przez uczestnika, również poza zjazdami. Wszyscy studenci są zobowiązani do wykonania co najmniej 150 bezpłatnych sesji praktycznych.

Po ukończeniu szkoły uczestnicy są profesjonalnie przygotowani do prowadzenia terapii z osobami dorosłymi, dziećmi i kobietami w ciąży.

Umiejętności terapeutyczne

Szkoła Cranio opiera się na zrozumieniu anatomii i fizjologii ciała, rozwoju embrionalnego człowieka i pracy układu nerwowego. W trakcie całego szkolenia ćwiczone są też umiejętności i narzędzia do pracy z traumą. Absolwenci są przygotowani do pracy z osobami na różnych etapach życia (od noworodków po osoby starsze) i przeróżnymi dolegliwościami i problemami.

2 dyplomy

Absolwenci uzyskują 2 dyplomy – polski certyfikat ECT oraz rozpoznawalny międzynarodowo certyfikat brytyjskiej szkoły CTET. Wszyscy absolwenci są wpisywani na międzynarodową listę praktyków terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym IABT biodynamic-craniosacral.org

Specjalistyczna wiedza i umiejętności poszukiwane przez klientów.

W Polsce terapia cranio jest refundowana przez NFZ dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szkoła oferuje mentoring po-szkoleniowy i wsparcie dla absolwentów.

Egzaminy

Egzaminy odbywają się pod koniec szkolenia: część pisemną uczestnicy przygotowują w domu, a praktyczną, czyli sesje terapeutyczne, wykonują w trakcie seminariów na nauczycielu lub asystencie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na minimum 80% szkolenia. Pozostałe 20% trzeba nadrobić między seminariami z jednym z asystentów.

 

Wymagania do certyfikacji

Certyfikaty ukończenia szkolenia uzyskują osoby, które oddały w zadawalającym standardzie odrobione zadania domowe, napisały pracę dyplomową i zdały egzamin praktyczny i teoretyczny.

Ścieżka asystencko-nauczycielska

Budujemy polską kadrę nauczycieli terapii czaszkowo-krzyżowej i zachęcamy do podążania ścieżką nauczycielską. Po ukończeniu szkolenia można zostać asystentem i realizować się najpierw w roli opiekuna studentów, a także prowadzić małe prezentacje wiedzy i praktyki. Osoby, które dobrze się odnajdują jako nauczyciele będą w przyszłości mogły prowadzić zajęcia. Ścieżka nauczycielska jest wspierana przez dyrektorkę szkoły i nauczycieli brytyjskich przez superwizje i praktyczny feedback.

Seminarium Szkoły Czaszkowo – Krzyżowej z Tracey Evans, fot. S. Bukowicka

Seminarium Szkoły Czaszkowo – Krzyżowej z Michaelem Kernem, fot. S. Bukowicka

Miejsce szkolenia

ul. Dobois 33-35a

50-207 Wrocław

Centrum Krzywy Komin

3 piętro