Odpowiedzialność Osobista

Kurs ma na celu dostarczenie wiedzy i praktycznego doświadczenia w zakresie TCK. Jednak należy zaznaczyć, że kurs nie jest sam w sobie terapią jakichkolwiek dolegliwości, chorób czy traum, które mają miejsce obecnie w życiu kandydata lub mogłyby zaistnieć w trakcie przebiegu kursu. Odpowiedzialność względem leczenia takich dolegliwości, chorób czy traum spoczywa w pełni na kandydacie i jest niezależna od samego kursu.