Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Wszelkie dane osobowe kandydata, zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym są chronione i traktowane jako dane poufne, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Dostęp do bazy danych adresowych kandydatów i subskrybentów ma tylko uprawniony personel Europejskiego Centrum Terapii. Mając na uwadze poszanowanie Pana/Pani dóbr osobistych zobowiązujemy się do nieudostępniania firmom, organizacjom i osobom trzecim Pana/Pani danych adresowych pozostających w naszej dyspozycji (za wyjątkiem danych osobowych wymaganych do uzyskania certyfikatu ukończenia kursu). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawiera nasza Polityka prywatności.
 3. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Europejskie Centrum Terapii, 50-207 Wrocław, ul. Dubois 33-35a
 4. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 50-207 Wrocław,

  ul. Dubois 33-35a, Adres e-mail: szkola.ect@gmail.com

 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług, wykonania zawartej przez Państwa z podmiotem umowy o świadczenie usług, a także wykonania ciążących na podmiocie obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody.
 7. Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

   

  1. Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych
  2. Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez którąkolwiek ze stron
  3. Zgodę na przetwarzanie danych zostanie cofnięta.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Formularze ułatwiające skorzystanie Państwu z przysługujących uprawień dostępne są do pobrania na naszej stronie – po wypełnieniu prosimy przesłać na nasz adres. Formularze otrzymacie Państwo także w Europejskim Centrum Terapii od naszego personelu.
  Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.