Terminy i program -

Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej biodynamicznej
III edycja

Terminy i program

SEMINARIUM 1 (5 dni) 1-5.06.2021 Tracy Evans

Przygotowanie i podstawy – obecność i świadomość palpacyjna

 • Historia terapii czaszkowo-krzyżowej
 • Koncepcja czaszkowo-krzyżowa
 • Paradygmat biodynamiczny
 • Punkty podporu terapeuty
 • Rytuały kontaktu – tworzenie bezpiecznej przestrzeni
 • Obecność, uważność ciała i mindfulness
 • Neutralność terapeutyczna
 • Palpacja i percepcja
 • Terapeutyczne punkty podporu i pole relacyjne
 • Dotyk czaszkowo-krzyżowy i pole relacyjne
 • Pięć głównych aspektów „Mechanizmu Pierwotnego Oddychania”
 • Mechanizm Pierwotnego Oddychania, Oddech Życia i trzy pływy
 • Orientacja na biosferę klienta
 • Percepcja i palpacja 3 pływów: rytmiczny impuls czaszkowy, średni i długi pływ
 • Zmiany pól percepcji
 • Palpacja podłużnej fluktuacji płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Punkty zaciszenia w pływie
 • Trauma cz 1 – zasoby i zdrowie
 • Palpacja pływu
 • Synchronizacja z długim pływem
 •  
SEMINARIUM 2 (4 dni) 5-8.08.2021 Tracy Evans

Życie i Ruch – tkanki, płyny i potencja

 • Umiejętności palpacyjne: słuchanie dłońmi, dotyk diagnostyczny, dotyk terapeutyczny
 • Embriologia cz 1: od zapłodnienia do rozwoju struny grzbietowej
 • Linia środka cz 1
  – jako rdzeń płynu
  – płyn mózgowo-rdzeniowy
  – płyn w płynie: potencja i płynna linia środka
  – pierwotna linia środka i struna grzbietowa
 • Orientacja na „całość” i holistyczna zmiana; brama do wrodzonego wzorca zdrowia
 • „Płynne ciało” – fluktuacja podłużna i poprzeczna
 • Ruch pływów a nieuporządkowany ruch w „płynnym ciele”
 • Interakcja z płynami – umiejętności poszerzania (augmentacji)
 • Percepcja roli zaciszenia w procesie leczenia
 • Trauma cz 2
  – bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo i zagrożenie życia
  – zasoby i stan przytłoczenia
  – wahadłowanie
 • Wspieranie poczucia bezpieczeństwa w czasie sesji
 • Wzajemne napięcia oponowe i ruch wzajemnego napięcia
SEMINARIUM 3 (4 dni) 18-21.11.2021 Satya Shephard

Sedno uzdrawiania – wsparcie stanów równowagi

 • Orientacja na tkanki, płyn i potencję
 • Ruchomość tkanek – płynność i tensegracja
 • Palpacja ruchomości tkanek: ruchomość czaszkowa, płatki kwiatu
 • Wzorce nieprawidłowe i pamięć tkanek
 • Zrozumienie i percepcja sił biodynamicznych i uwarunkowanych
 • Naturalne punkty podporu i inercyjne punkty podporu
 • Uwarunkowane wzorce doświadczenia
 • Holistyczna zmiana i podążanie za wrodzonym planem leczenia
 • Serce procesu uzdrawiania: stany równowagi
 • Kierunek priorytetów
 • Znaczenie ugruntowania i bezruchu w procesie terapeutycznym
 • Dostęp do stanów równowagi poprzez tkanki, płyn i potencję
 • Trauma cz 3: dysocjacja i uważność ciała
  – zorientowanie na odczucia w ciele
  – WOSI
 • Wzajemne napięcie oponowe – automatyczna zmiana
 • WNO i wzorce doświadczenia, dostęp do stanów równowagi
 • Punkty zaciszenia – chwyt CV4 poprzez ruchomość tkanek przy potylicy
SEMINARIUM 4 (4 dni) 13-16.01.2022 Michael Kern

Ruchomość kości czaszki a zdrowie – siły organizujące i umiejętności poszerzania (augmentacji)

 • Rozwój embriologiczny i mechanizm pierwotnego oddychania
 • Kości czaszki i jedność struktury oraz funkcji
 • Embriologia cz 2: mezenchyma
  – ciągłość kości i membran
  – czaszka jako membrany wypełnione płynem z peryferyjnymi kośćmi
 • Ruchomość poszczególnych kości i „rozłączanie” szwów czaszkowych: kości skroniowe, ciemieniowe i kość czołowa
 • Umiejętności poszerzania (augmentacji)
 • Założenia „robienia bez robienia”
 • Trzystopniowy proces dr Beckera: 1. poszukiwanie, 2. osadzenie i wyciszenia, 3. reorganizacja
 • Praca z ciągłością kości i membran czaszkowych
 • Focusing: jako umiejętności samoregulacji terapeuty
 • Punkty zaciszenia – chwyt CV4 przy kości krzyżowej

 

SEMINARIUM 5 (5 dni) 23-27.03.2022 Tracy Evans

Całość w części – poród, połączenie klinowo-potyliczne i nie tylko

 • Proces porodu z perspektywy dziecka
 • Energia porodu i zaiskrzenie porodowe
 • Poród jako przejście formacyjne: imprinty fizyczne i psychologiczne
 • Podróż porodowa
 • Etapy porodu
 • Formowanie czaszki i wzorce połączenia klinowo-potylicznego (PKP)
 • Znaczenie PKP i jego połączenie z całym ciałem
 • Fizjologiczne wzorce PKP
 • Niefizjologiczne wzorce PKP
 • Omówienie tworzenia karty pacjenta
 • Wprowadzenie do wzorców śródkostnych – potylica
 • Trauma cz 4: integrowanie umiejętności werbalnych
  – zamrożenie, dysocjacja i aktywacja
  – Teoria Poliwagalna i system zaangażowania społecznego
  – zwalnianie, odczuwanie ciała , zasoby, obecność, znalezienie świadka, stworzenie bezpiecznej przestrzeni, zezwolenie na rozładowania
 • Stawy krzyżowo-biodrowe i połączenie lędźwiowo-krzyżowe
SEMINARIUM 6 (5 dni) 15-19.06.2022 Tracy Evans

Wsparcie i równowaga – dynamika kręgosłupa i pierwotna linia środka

 • Natura trzech ciał: ciała fizycznego, ciała płynnego i ciała pływów
 • Kręgosłup i ciągłość tkanki łącznej
 • Opona twarda
 • Embriologia cz 3: formowanie się struny grzbietowej i somitów
 • Kręgosłup:
  – embriologia kręgosłupa: praca z triadami embriologicznymi
  – dynamika pionowa i stan równowagi
  – odcinki: szyjny, piersiowy i lędźwiowy
 • Wsparcie neurologiczne cz 1: Wzorce somatyczne i trzewno-somatyczne
 • Embriologia kręgosłupa – pole płynu
 • Linia środka cz 2: pierwotna linia środka, warstwy i funkcje
 • Bezruch linii środka
 • Natura zdrowej linii środka
 • Potylica, atlas i oś, w jakiej zgina się linia środka
 • Triady embriologiczne kości klinowej, potylicy i atlasu
 • Słuchanie i odpowiadanie na wrodzony plan leczenia- automatyczna zmiana w potencji
 • Zaciszenie w chwycie EV4
SEMINARIUM 7 (4 dni) 8-11.09.2022 Tracy Evans

Powrót do Całości – całościowa dynamika ciała i wrodzony plan leczenia

 • Tkanka łączna i dynamika tkanki łącznej
 • Matryca tkanki łącznej całego ciała
 • Najnowsze badania o powięzi
 • Powięź powierzchniowa i powięź głęboka
 • Powięź jako ścieżka komunikacji i organ sensoryczny
 • Biotensegracja – wzorce całego ciała
 • Krystaliczna płynna matryca
 • Struktury poprzeczne; cztery przepony
 • Powięź piersiowo-lędźwiowa i jej znaczenie
 • Powięź mięśnia lędźwiowego (psoas) i jej połączenia
 • Uwięzione wektory siły
 • Zasady i praktyka pracy z żebrami i stawami peryferyjnymi
 • Oryginalna matryca – plan zdrowia
SEMINARIUM 8 (4 dni) 10-13.11.2022 Tracy Evans

Siedziba Duszy – płyn, potencja i ośrodkowy układ nerwowy

 • Otwór szyjny – oczyszczanie drogi do drenażu płynu czaszkowego
 • Drenaż zatok żylnych
 • Embriologia cz 4: formowanie się ośrodkowego układu nerwowego, historia ektodermy
 • Ruchliwość OUN
 • Umysł i mózg
 • Wsparcie neurologiczne i reakcja na stres
 • Orientacja na korę mózgową, pień mózgu i móżdżek
 • Komory:
  – płynne światło
  – dynamika 3 komory
  – przysadka i szyszynka
 • Czynniki neuroendokrynne
 • Poczęcie: zaistnienie u podstawy bytu
SEMINARIUM 9 (4 dni) 19-22.01.2023 Michael Kern

Ekspresja  i bycie – twarz i serce

 • Komunikacja i współpraca – bycie społeczne
 • Koścista trzewio-czaszka – szczęka jako piasta zawieszona z przodu
 • Ruchomość i ruchliwość kości twarzowych
 • Relacje kości nosowych, łzowych i kości sitowej
 • Twarz i podniebienie twarde: lemiesz, podniebienie i szczęka
 • Wzory szczęki
 • Embriologia cz 5: pochodzenie łuków gardła, kości, mięśni i nerwów czaszkowych
 • Embriologiczne pole płynu głowy, twarzy i gardła
 • Trauma cz 5: Teoria Poliwagalna i system zaangażowania społecznego
 • Niemowlęta, zaangażowanie społeczne i autoregulacja
 • Wprowadzenie do części trzewnej
 • Embriologia cz 6: trzewia
 • Serce i płuca
SEMINARIUM 10 (4 dni) 23-26.03.2023 Michael Kern

Jak powyżej tak i niżej – żuchwa i miednica

 • Staw skroniowo-żuchwowy i jego połączenia
  – kość gnykowa
  – mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowy i skrzydłowy boczny
  – więzadła stawu skroniowo-żuchwowego – specyficzna dynamika i wzorce inercyjne
  – problemy stomatologiczne
 • Rezonans czaszkowo-miedniczy
 • Oczy, gałki oczne i kość jarzmowa
 • Embriologia cz 7: historia endodermy
 • Ruchomość przestrzeni brzucha
 • Wątroba, żołądek i jelita
 • Szósty zmysł: interocepcja i „drugi” mózg
 • Jelito cienkie i jelito grube
 • Wrodzony plan leczenia: pogłębianie stanów równowagi i długi pływ
SEMINARIUM 11 (5 dni) 10-14.05.2023 Tracy Evans

Wyjście do świata – ciąża, poród i zakończenie kursu

 • Zamknięcie cyklu: biodynamika w praktyce
 • Wprowadzenie do dynamiki prenatalnej
 • Dostrajanie się do „wewnętrznego embriona” i doskonałego zdrowia
 • Imprinty porodowe u dorosłych; narodziny jako doświadczenie kształtujące
  – „Gdy gałąź się zgina, drzewo się pochyla”
  –  życiowe decyzje
 • Zasady pracy z dziećmi i rodzinami
 • Zapłodnienie – pępowina, serce i płuca
 • Pępowina jako centrum organizacyjne i relacyjna linia środka – szok pępowinowy
 • Praca z „dodatkowa parą rąk”
 • Przegląd umiejętności organizacyjnych i zasad uzdrawiania
 • Narodziny terapeuty; wkraczanie w życie
 • Zarządzanie praktyką terapeutyczną
 • Wrodzony plan leczenia; dynamiczna cisza i rytmiczna zrównoważona wymiana
 • Integracja i zakończenie szkolenia.