O cranio

W tym miejscu zamieszczamy prace dyplomowe studentów Szkoły Cranio na tematy związane z terapią czaszkowo-krzyżową biodynamiczną®.

Prawa autorskie należą do autorów prac. Kopiowanie niniejszych treści bez zgody autora jest niedozwolone.

Intencja w terapii czaszkowo- krzyżowej

Anna Tomaszewska
Poruszę teraz według mnie kilka ciekawych kwestii związanych z intencją w biodynamicznej terapii czaszkowo- krzyżowej. Pierwszą z nich jest pytanie: „Czy lepiej jest przystępować do sesji z intencją, czy może jednak przystępować do sesji bez intencji, z czystym umysłem? Spotkałam się już z twierdzeniem, że intencja jest pewnego rodzaju wymuszeniem, że coś zakłada i coś chce. Że mając intencję, wywieramy wpływ na sytuację, i lepiej byłoby, gdybyśmy byli wolni od tego. Że może korzystniejsze jest całkowite zaufanie, zdanie się na prowadzenie, bycie jak biała, czysta kartka i niewywieranie najmniejszego wpływu na rzeczywistość. Myślę, że i tak i nie.

Terapia czaszkowo-krzyżowa i tango argentyńskie: tak różne, a tak podobne

Patrycja Marta Kamińska
Niniejsza praca ma na celu przybliżenie istoty terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym poprzez porównanie jej do tanga argentyńskiego – zjawiska, które choć nadal nie wszechobecne, wydaje się być bardziej znajome szerokiej publiczności. Słowo „tango”, choć przez wiele osób wiązane z programem „Taniec z gwiazdami” lub wypaczonym obrazem mężczyzny z różą w zębach na scenie czy w filmach, wywołuje konkretne skojarzenia. Natomiast hasło „terapia czaszkowo-krzyżowa” u wielu ludzi powoduje konsternację i zakłopotanie faktem, że nigdy o niej nie słyszeli. Jeśli zaś spotkali się z samym terminem TCK, to w przeważającej większości mają o niej bardzo mgliste pojęcie, klasyfikując ją w jednej grupie z terapią manualną, osteopatią czy nawet masażem. Dlatego za istotne uznałam próbę zdefiniowania TCK w ujęciu biodynamicznym w porównaniu do szerzej znanej aktywności, jaką jest tango. W pracy posługiwać się będę przede wszystkich swoim własnym doświadczeniem jako tancerki i nauczycielki tanga argentyńskiego oraz studentki Europejskiego Centrum Terapii, ale także wiedzą i postrzeganiem obu aktywności dwóch innych terapeutek czaszkowo-krzyżowych, mających wieloletnie doświadczenie w tańczeniu tanga.

Pierwsze kręgi szyjne, potylica, opona twarda, linie środka i ich wpływ na pracę terapeuty czaszkowo-krzyżowego

Jolanta Archacka
Temat pierwszych kręgów kręgosłupa szyjnego, z których w procesie embrionalnym powstają kości czaszki jest ważny dla terapeutów czaszkowo-krzyżowych. Chciałabym opisać, jak istotna jest wiedza na ten temat, a świadomość tego, że trzymamy całe dotychczasowe życie człowieka, od poczęcia aż do momentu, w którym przyszedł do nas, jest kluczowa w pracy terapeuty. Wymaga od nas szerokiej wiedzy, jak również pokory.

Kontakt z Oddechem Życia poprzez pogłębioną obecność terapeuty

Dobrochna Kriesel
Tematem pracy jest przyjrzenie się, jak umiejętności terapeuty bycia w stanie pogłębionej obecności w trakcie terapii wpływają na głębszą relaksację i szybszy powrót do równowagi u klienta. Tezy, które zostaną przedstawione w pracy, są moimi własnymi przemyśleniami i doświadczeniami, bazujące na tym jak rozumiem terapie czaszkowo krzyżowa w ujęciu biodynamicznym. Zdaję sobie sprawę, że jest to wycinek większej wiedzy z pola świadomości doświadczonych terapeutów oraz, że te rozumienie może być nie do końca pełne albo trochę zniekształcone. Jednak to czym się chce podzielić jest dla mnie ważne, odkrywcze, a przez to poruszające.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, w ujęciu biodynamicznym – jej możliwy wpływ na powięź głęboką człowieka

Konrad Pietkiewicz
Przez pracę w tkankach powięziowych, człowiek otrzymuje prawdziwe narzędzie do poprawy swojego stanu zdrowia i możliwości do usunięcia przeszkód traumatycznych, które mają przecież bezpośredni wpływ na jego funkcjonowanie w osobistym życiu. Dzięki takiemu podejściu, człowiek ma możliwość bezpośredniej i pośredniej pracy ze swoim układem nerwowym, wzmacniając swoje siły witalne i ogólne samopoczucie. Wszystkie elementy, użyte i przedstawione w niniejszej pracy, czyli Terapia Czaszkowo – Krzyżowa i wykonywanie postaw Jogi, wpływają na stan zdrowia. Wszystko można podsumować krótką sentencją na ten temat Zdrowia, bo przecież one jest prawdziwą wartością każdej Istoty Ludzkiej.

Choroby przewlekłe i stres – jak i dlaczego BTCK może pomagać

Natalia Danielczyk
Stres i choroba na dłuższa metę dość mocno się lubią. Długotrwałe oraz poważne chorowanie wywołuje stres, a przewlekły stres powoduje choroby. Jest to już powszechna wiedza. Stres jest reakcją na bodziec, to odpowiedź naszego organizmu na każde wyzwanie pochodzące z otoczenia. Nie każdy stres jest zły, właściwie jego istotą i głównym zadaniem jest pomaganie nam. W dzisiejszych czasach ma jednak przede wszystkim negatywne konotacje – kiedy mówimy lub słyszmy o stresie prawie zawsze myślimy o czymś szkodliwym. Taki stres można nazwać klątwą naszych czasów – stresujące bodźce są wszechobecne w naszym otoczeniu, ale nie są to stresory w postaci bezpośredniego zagrożenia życia. Nauczyliśmy się bać się wielu rzeczy i zjawisk, które w obiektywnej rzeczywistości same w sobie nie mają mocy, by nas unicestwić.

Intencja w terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym

Renata Romanowska
Intencja w terapii czaszkowo – krzyżowej w ujęciu biodynamicznym jest obecna stale. Jest jednym z narzędzi pracy terapeuty, który wykorzystuje ją jako środek do pozawerbalnego komunikowania się z systemem Pierwotnego Oddychania pacjenta. Komunikacja ta odbywa się na zupełnie innym poziomie, jeszcze nie do końca odkrytym. Ten nieodkryty poziom intryguje mnie najbardziej dlatego postanowiłam bliżej przyjrzeć się zjawisku działania intencji.

Conceptual Theoretical Bases for understanding the method Biodynamic Craniosacral

Sara Magnelli
During these years of practice, I have found that many people are amazed after the treatment, because although they experience its relaxing and regenerative efficacy, they cannot intellectually understand how this works. In this paper, I will not focus on in-depth self-referential explanations regarding the functioning of the technique, rather I would like to focus on the philosophical, historical, cultural, scientific context in which these explanations are inserted.

Terapia czaszkowo-krzyżowa w gabinecie neurologopedy

Magdalena Socha
Celem mojej pracy jest omówienie zastosowania terapii czaszkowo-krzyżowej w pracy neurologopedy. Moją intencją jest omówienie konkretnych zaburzeń pacjentów, stanowiących najczęstszych potencjalnych klientów terapii kraniosakralnej w praktyce neurologopedycznej. Tę pracę należy postrzegać jako osobistą dyskusję zawodowego neurologopedy o holistycznym podejściu do terapii swojego pacjenta z różnorodnymi trudnościami w komunikacji, a nie jako badanie naukowe.

Moja „podróż” do Terapii Czaszkowo – Krzyżowej

Koryna Opala – Rybka
Ta podróż jest moją osobistą, wewnętrzną i zewnętrzną podróżą. Głęboko czuję, że jest właściwa i nie chciałabym zmieniać jej biegu i kierunku… Czuję też, że jeszcze wiele przystanków przede mną…, których jestem bardzo ciekawa… Tej podróży towarzyszyło wiele doświadczeń – dobrych i złych… Te złe najczęściej zachęcały mnie do dalszych poszukiwań… Dziś widzę, patrząc wstecz na początki tej drogi, i na to, jak bardzo zmienił się paradygmat, że żyjemy w świecie globalnie współzależnych zjawisk, nieustannie atakowani informacjami i bodźcami, których nasz umysł nie nadąża porządkować, przetwarzać, asymilować. Należę do pokolenia, które bardzo mocno doświadcza tych zmian…

Praca z bólem kolan za pomocą wpływu biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej

Jolanta Naja
My, terapeuci pracujemy z istotą ludzkiego doświadczenia, która jest bardzo ważna pod wieloma względami: na poziomie fizycznym odpowiada za ustawienie wszystkich funkcji życiowych, a na poziomie psychologicznym zawiera modele, których używamy do przechowania własnych doświadczeń oraz ogólne skojarzenia, które mamy z naszą historią życiową. Na końcu dotykamy kwintesencji duchowej, która odkrywa przed nami sens istnienia. Podejście biodynamiczne proponuje pracę wielowymiarową zarówno na poziomie anatomii i fizjologii człowieka, jak i na poziomie ludzkiego potencjału.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jako metoda w osiąganiu spokoju w ciele

Małgorzata Kubicka
Moja przygoda z pracą dyplomową rozpoczęła się od poszukiwań tematu. To były poszukiwania raczej wewnętrzne. Pytałam siebie, co mnie pasjonuje, co chcę zgłębiać w temacie cranio i wreszcie co mnie „kręci” podczas sesji, które wykonuję w ramach praktyk. Bardziej czułam pisanie o doświadczeniu i doświadczaniu niż anatomii. Ważne było dla mnie by posłuchać serca. Słuchanie serca jest dosyć specyficzne w tworzeniu. Jego „wadą” akurat w tym procesie jest walka z czasem. Pisząc pracę dyplomową „gonią” nas ściśle określone terminy. A serce jak to serce rządzi się swoją przestrzenią na odczuwanie.